bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP - Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


DANE TELEADRESOWE


Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

Sędziszowa 54
38-324 Siedliska

tel. 183514124
mail: biuro@cuw.bobowa.pl

NIP 7382161035
REGON 386672737

AktualnościOpublikował: Paweł Szymanek
Publikacja dnia: 09.09.2020
Podpisał: Paweł Szymanek
Dokument z dnia: 09.09.2020
Dokument oglądany razy: 7 898